Partners market

Služby a poradenství pro vás

Profil franšízanta

Osobnost šéfa pobočky v podobě franšízanta je klíčová pro její úspěch. Majitel pobočky by měl být zkušený manažer nebo podnikatel s jasnou vizí vybudovat úspěšný byznys ve svém regionu.

Je franšíza Partners market dobrým byznys modelem právě pro Vás?

 • Pocházím, aktuálně žiji či mám velmi dobré vztahy a zázemí v jednom z 200 vybraných míst pro franšízu Partners market.
 • Potřebuji pocit stability, zázemí a vyšší úrovně, ale nebojím se riskovat. Jsem vyspělá osobnost se schopností vybudovat a důsledně vést malý tým.
 • Jsem zkušený a úspěšný podnikatel či vyšší manažer s elánem. Případně profík ve finančním oboru s další ambicí a schopnostmi. Vedl jsem bankovní pobočku či regionální zastoupení pojišťovny či stavební spořitelny a mám v daném regionu kmen klientů.
 • Mám množství dobrých kontaktů a vztahů v regionu a těším se zde dobré pověsti.
 • Jsem připraven pobočku osobně vést a řídit, věnovat byznysu svůj čas, znalosti a energii.
 • Nechybí mi dostatečné finanční zázemí.
 • Mám podnikatelský horizont zhruba pět let a pak chci mít dobudováno. Případně si otevřít další pobočku jinde.

Formální požadavky na franšízanta:

 • Minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 • OSVČ na základě smlouvy o spolupráci s Partners
 • trestní a finanční bezúhonnost, nutné je doložení této skutečnosti patřičnými dokumenty
 • absolvování zaškolovacího cyklu
 • získání registrací PPZ, VZ a penze, případně dalších požadovaných certifikací
 • v obchodním místě mohou pracovat koncipienti v pracovněprávním vztahu nebo koncipienti na IČ na základě mandátní smlouvy s Partners
 • v době schvalování podnikatelského záměru je nutné mít připraveny minimálně dva potenciální finanční koncipienty, jejichž vhodnost pro danou práci na pobočce posuzuje příslušný regionální manažer
 • dostatek finančních prostředků na minimálně šest měsíců provozu obchodního místa (min. 600 000 Kč finanční rezerva, ideálně 1 milion Kč - prokázání výpisy z účtu za poslední tři měsíce)
 • po kontrole dokumentace ke schválení a vlastním schválení projektu složení finanční zálohy ve prospěch účtu Partners ve výši 300 000 Kč. Z této zálohy jsou pokrývány provozní výdaje obchodního místa v prvních měsících provozu (nájem, služby, bankovní koutek, úvěr). V případech, kdy je nájemní smlouva přímo mezi franšízantem a pronajímatelem, je možné tuto zálohu snížit.

V případě franšízy coby právnické osoby jsou to dále tyto podmínky:

 • forma s.r.o. nebo v.o.s., na základě smlouvy o spolupráci s Partners
 • musí být daný způsob jednání společnosti, kdy každý jednatel zastupuje společnost samostatně
 • v případě více společníků má franšízant majoritní podíl ve společnosti
 • předmětné s.r.o. bude vykonávat pouze aktivity na základě smlouvy s Partners a nebude vstupovat do žádných dalších obchodních vztahů.

Zpět na Vlastní market