Proč začít s námi

Odměny a benefity

Mějte možnost ovlivnit svůj příjem

Chápeme, že máte svůj standard a závazky. Jsme přesvědčeni, že díky vlastní pracovitosti a možnostem finančního sektoru si na pobočce Partners market vyděláte víc, než je v regionu běžné. Čím většímu počtu klientů zvládnete pomoci ke splnění jejich snů, tím více si vyděláte. Průměrný měsíční příjem pracovníka pobočky Partners market dosahuje 30 tisíc Kč i v malém městě.

S přibývajícími zkušenostmi roste i Vaše odměna. Můžete pracovat na hlavní pracovní poměr, na živnostenský list s fixní odměnou, na živnostenský list s variabilní odměnou nebo kombinací těchto variant. Vše závisí na domluvě s majitelem pobočky a zvolené pozici. Kariéra s variabilní složkou odměny Vám dává možnost podílet se na obchodním úspěchu celé pobočky. Takto si můžete vydělat i 30–40 tisíc korun měsíčně. Průměrná odměna pracovníků poboček Partners market se pohybuje nad průměrem regionu.