Partners market

Služby a poradenství pro vás

Ideální pobočka

Umístění pobočky může rozhodnout o jejím úspěchu či neúspěchu. Hledáme frekventovaná místa v centrech měst, ve kterých pro Vás na klíč vybudujeme reprezentativní poradenskou a bankovní pobočku.

Co je klíčové z hlediska umístění a fungování pobočky?

 • frekventovaná a exponovaná lokalita, přirozené centrum obce, čtvrtě či spádové oblasti o minimálně 7 tisících obyvatel, s možností parkování
 • prostor se může nacházet i v obchodním centru
 • v přízemí se vstupem z ulice, či z obchodní pasáže
 • Partners garantují regionální exkluzivitu spádové oblasti vždy minimálně 40 tisíc obyvatel
 • Dodržení minimální stanovené otvírací doby

Jaké je vnitřní uspořádání a vybavení pobočky?

 • prostor o velikosti minimálně 60 m2, velikost záleží i na dispozici
 • dvě až tři jednací místa
 • recepce s čekací zónou - zavedení pevné linky na recepci
 • dětský koutek - není povinný
 • součástí je bankovní pobočka UniCredit Bank
 • samoobslužná zóna s PC kioskem - není povinná
 • servrovna
 • kávovar s kvalitní kávou pro klienty

Jaké jsou požadavky na venkovní vzhled pobočky?

 • dvě výlohy nebo jedna velká
 • prostor na prezentaci na fasádě
 • možnost umístění světelného loga
 • bankomat - buď přes výlohu, nebo přes fasádu
 • bankomat je možné umístit pouze na pobočku, kde není v docházkové vzdálenosti 500m žádný další bankomat
 • otevírací okna

Co byste také měli vědět:

 • nájemní vztah uzavírá Partners napřímo s majitelem, franšízant má pak s Partners podnájemní smlouvu.
 • je nutné zajištění podpisu majitele nemovitosti na souhlas s umístěním zabezpečené datové linky ČRA pro potřeby bankovního koutku a bankomatu
 • prostory musí být v dobrém stavu bez nutné rekonstrukce. Prostor ve špatném stavu zbytečně zvyšuje náklady. Vždy se pokusit vyjednat s majitelem nemovitosti finanční spoluúčast, resp. slevu na nájmu, bude-li rekonstrukce nevyhnutelná
 • vyhlédnutý prostor je nejprve nutné projednat s příslušným regionálním manažerem a nechat si ho schválit centrálou Partners

Zpět na Vlastní market